Ninja Kid vs Zombies

  • Use Right Arrow Key = Go Right Use Left Arrow Key = Go Left Up Arrow Key = Jump Space Key = Slash T Key = Throw Shriken Y Key = use Magic